Aktualności

 

KOMUNIKAT nr 1/2018/Z ZARZĄDU OSKZP z dnia 21.11.2018 r.

Drogie Koleżanki!  Drodzy Koledzy!

W dniu 17 listopada 2018 roku w Rzucewie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OSKZP.

Miło nam poinformować, że Zarząd OSKZP i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium za lata 2017/2018.

Jednocześnie zawiadamiamy, że na kolejną kadencję został wybrany Zarząd OSKZP w składzie:

 1.     Ewa Wiktorowska – Prezes Zarządu
 2.     Dorota Grochalska – Członek Zarządu
 3.     Agnieszka Olszewska – Członek Zarządu
 4.     Piotr Pieprzyca – Członek Zarządu
 5.     Agnieszka Szulakowska – Członek Zarządu
 6.     Iwona Ziarniak – Członek Zarządu

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

 1.     Jerzy Wysocki – Przewodniczący Komisji
 2.     Jacek Jerka – Członek Komisji
 3.     Urszula Łopieńska – Członek Komisji
 4.     Zbigniew Popek – Członek Komisji
 5.     Jarosław Raf – Członek Komisji
 6.     Elżbieta Sobczuk – Członek Komisji

W imieniu wszystkich wybranych osób do pełnienia tych zaszczytnych funkcji serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie i wiarę, że sprostamy wszystkim obowiązkom i zrealizujemy wyznaczone cele.

Wybrany nowy Zarząd serdecznie dziękuje Członkom dotychczasowego Zarządu za ich ogromną pracę na rzecz Stowarzyszenia licząc na ich pomoc i doświadczenie.

Serdecznie zapraszamy już dziś na kolejne spotkanie w Rzucewie, które planowane jest w przyszłym roku, zgodnie z Waszymi sugestiami zachowując dotychczasową tradycję wiosennego terminu, tym razem od 22 do 24 marca 2019 roku.                                

Zarząd OSKZP

Ewa Wiktorowska, Dorota Grochalska, Agnieszka Olszewska

Piotr Pieprzyca, Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak