Aktualności

KOMUNIKAT nr 2/2018/Z ZARZĄDU OSKZP z dnia 11.12.2018 r.

 

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Warszawie w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu OSKZP z kierownictwem Urzędu.

Na spotkaniu Urząd Zamówień Publicznych był reprezentowany przez pana Huberta Nowaka pełniącego obowiązki prezesa Urzędu i panią Barbarę Lobę wiceprezesa Urzędu.

Zarząd OSKZP był reprezentowany przez Agnieszkę Olszewską, Agnieszkę Szulakowską, Ewę Wiktorowską, Iwonę Ziarniak i Piotra Pieprzycę.

Zarząd OSKZP przedstawił krótką informację nt. powstania, jubileuszu oraz funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym przedstawił cele statutowe Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd OSKZP zadeklarował wolę współpracy i pomocy przy tworzeniu nowych przepisów prawa zamówień publicznych.

Pan Hubert Nowak pełniący obowiązki prezesa Urzędu przedstawił stan zaawansowania prac dotyczących przygotowania nowej ustawy, informację nt. pierwszych doświadczeń związanych z elektronizacją zamówień publicznych oraz plany na przyszłość w tym zakresie.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Zarząd OSKZP