Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 5772

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2019 r. zgłosiło uwagi do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3625).

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami.

Treść stanowiska OSKZP do pobrania