Wydarzenia

W dniu 10 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium konsultacyjno-szkoleniowe na temat „Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych, umowy ramowe.”

Moderatorami tego spotkania byli mec. Jarosław Jerzykowski – członek OSKZP oraz zaproszony gość - mec. Grzegorz Wicik.

Zarząd serdecznie dziękuje za tak liczny i aktywny udział członków Stowarzyszenia w seminarium.