Patronaty

W latach 2015-2017 r. Stowarzyszenie objęło patronatem następujące przedsięwzięcia:

 1. Publikację poświęconą zamówieniom publicznym „Procedury zamówień publicznych”, kwartalnik w formie poradnika wymiennokartkowego. Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o., redaktor merytoryczny poradnika Członek Stowarzyszenia - Pani Magdalena Michałowska;
 2. Szkolenia e-learnigowe w Poznaniu. Organizator Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o.;
 3. „Platforma dobrych praktyk” prowadzona przez członka Stowarzyszenia - Pana Jacka Szmalenberga;
 4. Poradnik „Zamówienia publiczne w orzecznictwie” - wydawnictwo Wiedza i Praktyka, redaktor naczelny członek Stowarzyszenia - Pani Agata Hryc – Ląd;
 5. Portal Zamówień Publicznych (www.portalzp.pl) - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka;
 6. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, kierowane przez członka Stowarzyszenia - Pana Jerzego Wysockiego.

Ponadto w 2017 r. objęliśmy patronatem:

 1. IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbyło się w dniach 20-22 marca 2017 r. w Toruniu. Organizatorem Forum był miesięcznik „Przetargi Publiczne”, Wydawnictwo Presscom sp. z o.o. z Wrocławia;
 2. Konferencję Warsztatową Zamówienia Publiczne w Branży Medycznej i Farmaceutycznej, która odbyła się w dniach 7-8 września 2017 r. we Władysławowie. Organizatorem konferencji było wydawnictwo i redakcja „Monitora Zamówień Publicznych”;
 3. III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, które odbyło się w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Kołobrzegu. Organizatorem Forum był miesięcznik „Przetargi Publiczne”, Wydawnictwo Presscom sp. z o.o. z Wrocławia;
 4. XII Forum Przetargów Publicznych, które odbyło się w dniach 16-17 października 2017 r. w Jachrance k. Warszawy. Organizatorem Forum był miesięcznik „Przetargi Publiczne”, Wydawnictwo Presscom sp. z o.o. z Wrocławia;
 5. III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbyło się w dniach 11-13 grudnia 2017 r. Organizatorem Forum były miesięczniki „Finanse Publiczne”, „Przetargi Publiczne” oraz dwumiesięcznik „Kadry i Płace w Administracji”, Wydawnictwo Presscom sp. z o.o. z Wrocławia.